Cậu Bé Siệu Quậy - Tập 2: Tâm Nguyện Của Yuki

Cậu Bé Siệu Quậy - Tập 2: Tâm Nguyện Của Yuki

Cậu Bé Siệu Quậy - Tập 2: Tâm Nguyện Của Yuki

Ichiro là một cậu bé siệu quậy, ngỗ nghịch, ngang tàng tại một ngôi làng nhỏ. Sau khi bị tai nạn, cậu bé bị khâu chính mũi ở trên đầu, từ đó cậu có thể nhìn thấy ma. Những hồn ma tìm về nhờ cậu thực hiện những giấc mơ đang còn dang dở của họ. ...
Cậu Bé Siệu Quậy - Tập 2: Tâm Nguyện Của Yuki

Ichiro là một cậu bé siệu quậy, ngỗ nghịch, ngang tàng tại một ngôi làng nhỏ. Sau khi bị tai nạn, cậu bé bị khâu chính mũi ở trên đầu, từ đó cậu có thể nhìn thấy ma. Những hồn ma tìm về nhờ cậu thực hiện những giấc mơ đang còn dang dở của họ.