Video đầu tiên được chia sẽ trên YouTube

Video đầu tiên được chia sẽ trên YouTube

"Me at the zoo" dài 18 giây và là video đầu tiên được tải lên YouTube vào ngày 23/4/2005, cách đây 15 năm.

Video được đăng bởi Jawed Karim, đồng sáng lập YouTube, với tên kênh là Jawed. Đến nay, video thu hút gần 91 triệu lượt xem, ba triệu lượt thích và cũng là video duy nhất của Jawed. Tài ...

"Me at the zoo" dài 18 giây và là video đầu tiên được tải lên YouTube vào ngày 23/4/2005, cách đây 15 năm.

Video được đăng bởi Jawed Karim, đồng sáng lập YouTube, với tên kênh là Jawed. Đến nay, video thu hút gần 91 triệu lượt xem, ba triệu lượt thích và cũng là video duy nhất của Jawed. Tài khoản này cũng có hơn 795.000 người đăng ký và đã được xác minh (dấu tích màu xám).